Toelatingseisen PDF
Om toegelaten te worden tot het lidmaatschap van de BSC dient men:
 1. De opleiding tot Stressconsultant aan het Opleidingsinstituut Stressconsultant positief te hebben afgerond of te volgen (zie ook Stressconsultant.nl)
 2. De code van Ethiek van de BSC te ondertekenen
 3. Zich akkoord te verklaren met het Algemeen Reglement van de vereniging
 4. Hebt u of volgt u een gelijkwaardige opleiding, neem dan aub contact op met de secretaris.

Toelichting:
Ad. A:
Het landelijk werkend Opleidingsinstituut Stressconsultant leidt mensen op HBO-niveau op tot het beroep Stressconsultant. Cursisten die aan de opleiding deelnemen kunnen zich aanmelden als aspirantlid en deelnemen aan diverse activiteiten van de BSC.
Ter afronding van de opleiding kan men in aanmerking komen voor een Bewijs van Deelname of een Certificaat. Cursisten die de opleiding hebben afgerond met een Certificaat kunnen zich aanmelden als lid van de beroepsvereniging.

Ad. B:
Door ondertekening van de Ethische Code verklaart een lid het beroep Stressconsultant zo zorgvuldig en verantwoordelijk mogelijk uit te oefenen, met respect voor de belangen van zijn/haar cliënt. Er dient een geheimhoudingsplicht van alles wat hem/haar bij het verrichten van zijn/haar werkzaamheden in vertrouwen is meegedeeld.

Ad. C:
Leden van de BSC worden voorafgaande aan ondertekening zorgvuldig op de hoogte gebracht van het Algemeen Reglement van de vereniging. Door ondertekening geeft men aan zich te conformeren aan de punten, zoals deze in het Algemeen Reglement naar voren gebracht zijn.

Ad.D:
Gecertificeerd lid:
 • men dient de inschrijvingsformulieren in te vullen
 • heeft bewijs van deelname of certificaat als afronding van de opleiding
 • heeft de contributie voldaan.

Geaccrediteerd lid:
 • men dient de inschrijvingsformulieren in te vullen
 • heeft bewijs van deelname of certificaat als afronding van de opleiding 
 • heeft de contributie voldaan 
 • heeft voldaan aan de bij-en nascholingseisen


Procedure nieuwe leden:

1. Beroepsopleiding Stressconsultancy Opleidingsinstituut Stressconsultant (Carine van den Berg):
 • Men dient de inschrijvingsformulieren in te vullen
 • Aangeven welke andere opleidingen men heeft gevolgd ivm evt registratie bij de RING. (A,B,C-status)
 • Men dient de motivatie aan te geven, reden waarom men lid wil worden

2. Beroepsopleiding Stressconsultancy elders
 • Aanmelding doorsturen naar Bij- en Nascholingscommissie
 • Men dient de inschrijvingsformulieren in te vullen.
 • Aangeven aan welk opleidingsinstituut men de opleiding gevolgd heeft
 • Aangeven wat de opleiding die gevolgd is,inhoudt
 • Een Certificaat of Diploma overleggen
 • Aangeven welke opleidingen men tot dan toe heeft gevolgd, met welk resultaat.
 • Wat is de werkervaring tot nu toe?
 • Men dient de motivatie aan te geven, reden waarom men lid wil worden

3. Men is na het opzeggen van het lidmaatschap opnieuw gecertificeerd lid wanneer
 • men opnieuw is ingeschreven
 • de contributie is voldaan (zie huishoudelijk reglement)

4. Men is na het opzeggen van het lidmaatschap opnieuw geaccrediteerd lid wanneer:
 • men is opnieuw ingeschreven
 • de contributie is voldaan (zie huishoudelijk reglement)
 • aan de Bij- en Nascholingseisen is voldaan.
 • Bovendien heeft de Bij- en Nascholingscommissie de zeggenschap heeft over de verplichte updates.