Beroepscode
Beroepscode 2014 PDF
In de beroepscode stressconsultant kunt u nalezen:
  • wat het beroep stressconsultant inhoudt
  • wat u van een stressconsultant kunt verwachten in een individueel consult
  • wat u van een stressconsultant kunt verwachten op het gebied van advies en begeleiding in een organisatie
  • een richtlijn voor de te hanteren tarieven

Het beroep stressconsultant
Een stressconsultant is een consultant die een professionele opleiding op HBO-niveau met succes heeft afgerond. Hij/zij is deskundig op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout.

Individuele begeleiding:
Een stressconsultant is geen (para-)medicus, maar heeft wel gedegen vakkennis van stressfysiologie en stresspathologie. Hij/zij is getraind in het op een heldere manier in kaart brengen van lichamelijke, emotionele en mentale stressgerelateerde klachten. Naast gedragsmatige en werkgerelateerde klachten worden ook stressgerelateerde klachten die liggen op het gebied van bezieling en bezinning over- en inzichtelijk gemaakt.

Een stressconsultant is een professionele, praktische begeleider, die in samenwerking met de cliënt een traject zal opstellen, waarin de klachten cq. problemen zo spoedig mogelijk beter hanteerbaar worden gemaakt. De cliënt wordt daarbij geïnformeerd over de manier waarop hij/zij zijn/haar klachten heeft opgebouwd en geïnstrueerd hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Mocht de cliënt onverwijld toch weer stressgerelateerde klachten opbouwen, dan zal hij/zij deze sneller kunnen herkennen en weten hoe deze klachten adequaat aan te pakken.

Advies en begeleiding in organisatie:
Een stressconsultant is in staat in een organisatie vast te stellen waar de knelpunten met betrekking tot stress liggen en op welke manier deze invloed hebben op de hoogte van het ziekteverzuim. Dit kan te maken hebben met de arbeidsomstandigheden of –inhoud, als ook met menselijke factoren, als samenwerkingsverbanden en individuele draagkracht. De organisatie ontvangt hierover een helder advies, waarna in overleg besloten kan worden tot het meest effectieve plan van aanpak.

Een stressconsultant is opgeleid tot het geven van voorlichting, training en individuele begeleiding (coaching) en kan op deze terreinen worden ingezet om het ziekteverzuim naar beneden te brengen en stressgevoelige ‘punten’ om te buigen tot stabiele arbeidspeilers.