Welkom op de website van de Beroepsvereniging van Stressconsultants
Als deskundigen op het gebied van stressgerelateerde klachten, overspannenheid en burnout kunnen wij u op inspirerende wijze van dienst zijn als coach, spreker, trainer en/of therapeut.

Als u zelf of in uw omgeving met stress te maken heeft, zal u het opgevallen zijn dat stress vaak heel complex is. Zo kan er een veelheid van klachten zijn, waar ook weer een veelheid van oorzaken aan ten grondslag ligt. Juist die veelheid maakt ‘stress’ voor veel mensen vaag en daardoor moeilijk hanteerbaar. Als stressconsultant zijn wij in staat de veelheid aan informatie helder in kaart te brengen, zodat we ook gericht kunnen komen tot passende methodieken om de stress beter te hanteren. Hoewel er tussen verschillende mensen en organisaties overeenkomsten zijn aan te wijzen, blijkt ‘stress’ zich in de praktijk voor ieder mens en voor iedere organisatie in unieke, specifieke patronen te vertalen. Wij helpen u de juiste vertaalslag te maken, waardoor u beter in staat bent stress te managen en meer toekomt aan waar het leven voor bedoeld is: genieten!

Mocht u aanvullende informatie wensen of vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen via e-mail.

Klik hier als u op zoek bent naar een stressconsultant.